Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wyryki

Logo - Urząd Gminy Wyryki

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Przetargi 298
15.21%
Struktura organizacyjna 134
6.84%
Charakterystyka Gminy 133
6.79%
Oferty pracy - stanowiska urzędnicze 85
4.34%
Uchwały podjęte w latach 2018-2023 (kadencja VIII) 80
4.08%
Informacje o instytucji 65
3.32%
Aktualności 2023 45
2.3%
Zarządzenia Wójta 37
1.89%
Terminy sesji Rady 36
1.84%
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 32
1.63%
Informacje o środowisku i jego ochronie - 2023 25
1.28%
Jednostki Organizacyjne 24
1.23%
Uchwały podjęte w latach 2004-2018 (kadencja IV-VII) 21
1.07%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 19
0.97%
Wójt Gminy 18
0.92%
Informacja nt. książki ewidencji pobytu na polowaniach 17
0.87%
Farma wiatrowa Wyryki 16
0.82%
Interpelacje i zapytania radnych VIII kadencji Rady Gminy Wyryki 16
0.82%
Budżet i uchwały okołobudżetowe 16
0.82%
OS.6220.02.2022 Dostosowanie planowanej biogazowni o mocy do 2 MW do przetwarzania odpadów na działce nr ewid. 1405 obręb Kaplonosy, gmina Wyryki 16
0.82%
Protokoły z obrad sesji Rady Gminy VIII kadencji 16
0.82%
Oświadczenia majątkowe radnych 16
0.82%
Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu jednostki 15
0.77%
Aktualności 2019-2020 15
0.77%
Aktualności 2021-2022 15
0.77%
Imienne wykazy głosowań radnych 14
0.71%
Aktualności 2015-2016 13
0.66%
Informacja zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych 13
0.66%
Mapa serwisu 11
0.56%
Aktualności 2017-2018 11
0.56%
Oświadczenia majątkowe władz gminy 11
0.56%
Historia zmian 11
0.56%
Raport za rok 2018 11
0.56%
Budowa chodnika - Kaplonosy 11
0.56%
OS.6220.09.2021 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 523 (obręb 0008) w miejscowości Lubień, Gmina Wyryki (proj. Lubień I) 10
0.51%
Redakcja biuletynu 10
0.51%
Aktualności starsze 10
0.51%
Rejestr instytucji kultury 10
0.51%
Wybory Samorządowe 2014 10
0.51%
Budowa linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, kanalizacji kablowej -światłowodowej, stacji transformatorowej małogabarytowej w msc. Suchawa oraz Adampol. Rozbiórka linii napowietrznej SN-15kV w msc. Suchawa, gmina Wyryki 10
0.51%
OS.6220.20.2021 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Wyryki 2) o mocy do 2.0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 28, 30/1 obręb Wyryki - Kolonia, gmina Wyryki 10
0.51%
Słownik skrótów 10
0.51%
OS.6220.14.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 3223 w obrębie ewidencyjnym Wyryki-Adampol 10
0.51%
2023 10
0.51%
Statystyka odwiedzin 9
0.46%
GK.6733.3.1.2021 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zewnętrzną linia zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną w msc. Wyryki Kolonia, gmina Wyryki. 9
0.46%
OS.6220.2.2017 Zbiornik retencyjny - Horostyta 9
0.46%
OS.6220.19.2019 Budowa fermy brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 1404 - obręb Kaplonosy 9
0.46%
2021 rok 9
0.46%
Odudowa zbiornika retencyjnego – Leśnictwo Lubień 9
0.46%
OS.6220.18.2019 Budowa fermy brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 323/2 - obręb Kaplonosy 9
0.46%
OS.6220.09.2022 Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11 MW, obręb Horostyta-Kolonia 9
0.46%
Wybory Samorządowe 2018 9
0.46%
OS.6220.21.2021 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Wyryki 1) o mocy do 1.0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 33, 34, 36 obręb Wyryki - Kolonia, gmina Wyryki 9
0.46%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 9
0.46%
Ochrona miejsc pamięci narodowej poprzez ustawienie dwóch upamiętnień ku czci poległych żołnierzy AK i zamordowanych żydów w obozie pracy w Adampolu 9
0.46%
Oferty inwestycyjne 9
0.46%
Budowa linii kablowej nN-0,4kV w msc. Lipówka 9
0.46%
Budowa słupowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznej napowietrzanej i kablowej linii średniego i wysokiego napięcia - Zahajki, Kaplonosy 9
0.46%
Biogazowania w Kaplonosach 9
0.46%
Budowa chodnika ciągu drogi wojewódzkiej nr 818 relacji Przewłoka - Wyryki-Adampol w miejscowości Wyryki-Adampol 8
0.41%
Budowa linii napowietrznej SN oraz budowa słupa SN typu ON3oog-12/10 - Suchawa 8
0.41%
2022 8
0.41%
2020 rok 8
0.41%
OS.6220.2.2018 Budowa Elektrowni Słonecznej Horostyta II 8
0.41%
OS.6220.10.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 6" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 8
0.41%
OS.6220.17.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 54 w miejscowości Suchawa 8
0.41%
OS.6220.3.2017 Zbiornik retencyjny - Wyryki oddz. 30f Lubień 8
0.41%
OS.6220.16.2021 Budowa i montaż farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 80 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą, z etapowaniem, zlokalizowane na działce nr 1124/6 w obrębie ewidencyjnym Kaplonosy, gmina Wyryki 8
0.41%
Rekreacyjne zagospodarowanie terenu na działce nr 2226/2 Wyryki-Adampol 8
0.41%
Budowie linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nN-0,4kV, stacji transformatorowej Adampol Sanatorium oraz stacji Adampol Kolonia. Rozbiórka linii napowietrznych SN-15kV oraz linii napowietrznej nN-0,4kV w msc. Adampol, gmina Wyryki. 8
0.41%
Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Wyryki 8
0.41%
GK.6733.13.2020 Budowa placu zabaw w msc. Kaplonosy, gmina Wyryki 8
0.41%
OS.6220.1.2020 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2685 w miejscowości Wyryki 7
0.36%
Budowa masztu flagowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaplonosach 7
0.36%
OS.6220.2.2020 Budowa sześciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 27, 33 w msc. Lipówka 7
0.36%
Plany polowań 7
0.36%
OS.6220.14.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 10" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 7
0.36%
2019 rok 6
0.31%
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 6
0.31%
Powszechny Spis Rolny 2020 6
0.31%
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przeprowadzenie przewiduje Gmina Wyryki 6
0.31%
Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek 6
0.31%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6
0.31%
Skład Rady 5
0.26%
Regulamin organizacyjny 5
0.26%
Statut Gminy 4
0.2%
Odpady 4
0.2%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 4
0.2%
Aktualności 2013-2014 4
0.2%
2022 rok 4
0.2%
Komisja Rewizyjna 4
0.2%
Raport za rok 2022 3
0.15%
Mienie 3
0.15%
OS.6220.13.2022 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 450 i 752.3 w obrębie Zahajki, gmina Wyryki 3
0.15%
Podatki i opłaty 3
0.15%
Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3
0.15%
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Wyryki poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowościach Kaplonosach, Zahajkach, Adampolu i Wyryki-Adampol 3
0.15%
Raport za rok 2020 3
0.15%
RODO 3
0.15%
Protokoły kontroli Urzędu Gminy 3
0.15%
Budżet gminy 2
0.1%
OS.6220.5.2021 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Lubień” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 95 MW zlokalizowanych na działkach w obrębie geodezyjnym Wyryki Kolonia oraz w obrębie geodezyjnym Lubień, gmina Wyryki 2
0.1%
Prawo łowieckie 2
0.1%
GK.6733.14.2020 Budowa altany rekreacyjnej z wyposażeniem w msc. Zahajki, gmina Wyryki 2
0.1%
OS.6220.1.2019 Zalesienie działki nr 313/1 Kaplonosy 2
0.1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2
0.1%
Wybory Uzupełniające 2021 2
0.1%
Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa 2
0.1%
Wybory 2
0.1%
Budowa chodnika Wyryki-Wola, Wyryki-Połód 2
0.1%
Transmisja i nagrania sesji Rady 2
0.1%
Budowa chodnika w miejscowości Zahajki 2
0.1%
Informacje o biuletynie 2
0.1%
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Wyryki 2
0.1%
Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania upraw polowych 2
0.1%
OS.6220.8.2019 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Wyryki 2) 2
0.1%
OS.6733.3.2020 Budowa linii kablowych SN 15kV stacji transformatorowej oraz linii kablowej nN 0,4kV 2
0.1%
INFORMACJE 2
0.1%
2021 rok 2
0.1%
OS.6220.9.2020 "Farma fotowoltaiczna Wyryki” na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 58, 59, 60, 61, 62/1, 131, 132 obręb Adampol 2
0.1%
Publiczny dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 2
0.1%
OS.6220.8.2021 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 511, 512/1, 512/2, 549, 550, 551/1, 551/2, 509, 528, 611 (obręb 008) w miejscowości Lubień 2
0.1%
Budowa dróg gminnych 2
0.1%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2
0.1%
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 2
0.1%
OS.6220.6.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 5" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 2
0.1%
2017 2
0.1%
Prawo Miejscowe 2
0.1%
Dostępność Cyfrowa i Architektoniczna 2
0.1%
OS.6220.2.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej do 999 kW realizowanego na działce o numerze geodezyjnym 44 obręb Lipówka 2
0.1%
OS.6220.11.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 7" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 2
0.1%
Referendum ogólnokrajowe 2015 1
0.05%
Aktualności 1
0.05%
2021 1
0.05%
2019 1
0.05%
2021 1
0.05%
OS.6220.10.2021 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 514, 515/1, 515/4, 515/5 (obręb 0008) w miejscowości Lubień, Gmina Wyryki (proj. Lubień IV) 1
0.05%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 1
0.05%
GK.6733.5.2021 Budowa altany rekreacyjnej w msc. Kaplonosy, gmina Wyryki 1
0.05%
OS.6220.03.2022 Zalesienie części działki o nr ewid. 40 położonej w miejscowości Lipówka, gmina Wyryki 1
0.05%
OS.6220.5.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 4" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 1
0.05%
2018 1
0.05%
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Horostycie 1
0.05%
GK.6733.8.2021 Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowych SN, stacji transformatorowych kontenerowych LUBIEŃ 2 i LUBIEŃ 1 oraz linii kablowych nn wraz z budową przyłączy kablowych w msc. Lubień i Kaplonosy, gmina Wyryki 1
0.05%
GK.6733.6.2021 Budowa altany rekreacyjnej w msc. Wyryki-Połód, gmina Wyryki 1
0.05%
GK.6733.3.2021 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną w msc. Wyryki-Kolonia, gm. Wyryki 1
0.05%
2020 rok 1
0.05%
2022 1
0.05%
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Lubień 1
0.05%
OS.6220.14.2022 Przebudowa, budowa i rozbudowa trzech dróg gminnych w miejscowości Wyryki-Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów 1
0.05%
Rejestry 1
0.05%
Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrykach 1
0.05%
Rada Gminy 1
0.05%
Budowa stacji transmisyjnej wraz z wierzą telekomunikacyjną Horostyta-Kolonia 1
0.05%
Strategia rozwoju 1
0.05%
OS.6220.8.2020 Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 533, 534, 496 w miejscowości Lubień 1
0.05%
2022 rok 1
0.05%
Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Lubień 1
0.05%
OS.6733.15.2020 Budowa altany rekreacyjnej msc. Horostyta, gmina Wyryki 1
0.05%
Referenda ogólnokrajowe 1
0.05%
Wybory Prezydenta 1
0.05%
Protokoły z obrad sesji 1
0.05%
2020 1
0.05%
OS.6220.16.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 54 w miejscowości Suchawa 1
0.05%
OS.6220.7.2019 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Wyryki 1) 1
0.05%
OS.6220.3.2020 Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 186 w miejscowości Lipówka, obręb Lipówka, gmina Wyryk 1
0.05%
2019 rok 1
0.05%
OS.6220.4.2020 Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 145, 146, 192 w miejscowości Lubień, obręb Lubień, gmina Wyryki 1
0.05%
OS.6220.12.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 8" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 1
0.05%
Postępowania administracyjne - inwestycje 1
0.05%
ORGANY 1
0.05%
OS.6220.1.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej "Wyryki I" o mocy 1 MW 1
0.05%
OS.6220.13.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 129/6 obręb ewidencyjny Lubień 1
0.05%
OS.6220.6.2021 Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 3048, obręb ewidencyjny Wyryki, położonej w gminie Wyryki 1
0.05%
OS.6220.3.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 1" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 1
0.05%
2019 1
0.05%
Oświadczenia majątkowe 1
0.05%
Sprawozdania finansowe 1
0.05%
Uchwały Rady Gminy 1
0.05%
Komisje Rady 1
0.05%
INNE DANE 1
0.05%
OS.6220.1.2017 Zbiornik retencyjny - Kaplonosy-Kolonia 1
0.05%
OS.6220.17.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 120 w obrębie ewidencyjnym Krzywowierzba, gmina Wyryki 1
0.05%
Budowa linii kablowej - Suchawa 1
0.05%
2016-2013 1
0.05%
Inne Dokumenty 1
0.05%
OS.6220.15.2019 Budowa fermy brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 1496 - obręb Kaplonosy 1
0.05%
OS.6220.15.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 110, 111, 112 w obrębie ewidencyjnym Marianka, gmina Stary Brus 1
0.05%
OS.6220.7.2021 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 543, 544, 545, 546 (obręb 008) w miejscowości Lubień 1
0.05%
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi 1
0.05%
OS.6220.3.2016 Budynek inwentarski - Wyryki-Połód 1
0.05%
OS.6220.3.2018 Budowa Elektrowni Słonecznej Horostyta I 1
0.05%
OS.6220.4.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 1
0.05%
OS.6220.4.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 3510 w obrębie ewidencyjnym Wyryki, gmina Wyryki 1
0.05%
Budowa urządzeń elektroenergetycznych w Suchawie 1
0.05%
Raport za rok 2021 1
0.05%
Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV w miejscowości Zahajki 1
0.05%
GK.6733.12.2020 Budowa placu zabaw w msc. Suchawa, gmina Wyryki 1
0.05%
Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Wyryki 4” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 1
0.05%
Raport za rok 2019 1
0.05%
Wybory samorządowe i referenda lokalne 1
0.05%
OS.6220.4.2017 Zbiornik retencyjny - Wyryki oddz. 71C, 72a Lubień 1
0.05%
2020 rok 1
0.05%
2016 1
0.05%
Ogłoszenia 1
0.05%
Finanse i majątek gminy 1
0.05%
OS.6220.7.2020 Budowa instalacji Fotowoltaicznych na działkach nr ewid. 24/6, 24/8, 53/9, 53/12, 53/10, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 67/3, 78/11, 78/12, 80, 95/56 w miejscowości Kaplonosy-Kolonia, gmina Wyryki 1
0.05%
2018 rok 1
0.05%
Budowa linii kablowo-napowietrznej SN 15kV – do zasilania stacji transformatorowej Zahajki-Kolonia w związku z planowanym demontażem linii napowietrznej SN 15 kV Lubień – Wisznice 1
0.05%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1
0.05%
2021 rok 1
0.05%
Wybory do Sejmu i do Senatu 1
0.05%
2020 1
0.05%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1
0.05%
Urząd 1
0.05%
OS.6220.5.2020 Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 518/2, 519, 522, 521 w miejscowości Lubień, obręb Lubień, gmina Wyryki 1
0.05%
OS.6220.15.2022 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wyryki 1
0.05%
Budowa dróg gminnych w Gminie Wyryki 1
0.05%
Budowa napowietrznej i kablowej lini SN 15 KV oraz kablowej nN 0,4KV wraz z urzadzeniami elektroenergetycznymi 1
0.05%
Aktywny Lubień 1
0.05%
2022 rok 1
0.05%
2019 rok 1
0.05%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1
0.05%
2017 1
0.05%
2018 1
0.05%
Sprawozdania finansowe Gminy Wyryki 1
0.05%
Raport o stanie gminy 1
0.05%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1
0.05%
Budowa farmy fotowoltaicznej "Wyryki II" o mocy do 1 MW - Horostyta 1
0.05%
OS.6220.13.2019 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 9" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 1
0.05%
Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Wyryki 5” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 1
0.05%
OS.6220.6.2020 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Wyryki 11" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW 1
0.05%