Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu

od do