Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrykach - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Szkoła Podstawowa w Wyrykach - Dyrektor Szkoły
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Zespół Szkół w Wyrykach - Dyrektor Zespołu Szkół
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014