Oświadczenia majątkowe radnych

Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - korekta
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe składane wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - korekta
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2014