Informacja zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych

od do