Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Bożena Rabczewska Stanowisko: Przewodniczący
2018-2023 1
Piotr Rutkowski Stanowisko: Wiceprzewodniczący
2018-2023 2
Adam Smolik Stanowisko: Członek
2018-2023 3
Alicja Kuszpa Stanowisko: Członek
2018-2023 4
Marianna Mocior Stanowisko: Członek
2018-2023 5