Oświadczenia majątkowe władz gminy

Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe składane wg stanu na 2 miesiące przed upływem kadencji w 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
SKARBNIK / Kierownik wydziału
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe za rok 2018