Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wyryki

Logo - Urząd Gminy Wyryki

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. informuje, że w ramach zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych i w terminach: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl

Funkcjonowanie ww. strony jest wypełnieniem zobowiązania określonego w pkt. 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).