Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Wyryki

Logo - Urząd Gminy Wyryki

Urząd Gminy Wyryki - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Wyryki-Połód 154
22-205 Wyryki-Połód
Powiat włodawski
Telefon
82 5913003
E-mail

ESP
/UGWyryki/SkrytkaESP
Strona internetowa

Urząd Gminy Wyryki

Urząd Gminy Wyryki

Lokalizacja urzędu

Dodatkowe informacje

Witamy na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Wyryki

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące gminy miejskiej, a w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

GMINA WYRYKI

Gmina Wyryki położona jest w zachodniej części powiatu włodawskiego. Jej historia sięga roku 1882. Wtedy zajmowała ona zaledwie 160 km2 powierzchni i mieszkało w niej prawie 3500 osób. Obecnie zajmuje obszar 220 km2 i w 16 sołectwach jakie wchodzą w jej skład, zamieszkuje 2550 osób. Jest to typowa gmina rolnicza, która posiada powierzchnię 6 632,64 ha użytków rolnych. Przeważają tu małe gospodarstwa rolne, w których oprócz podstawowych upraw hoduje się głównie trzodę chlewną i bydło.

Największym bogactwem gminy jest przyroda, która jedynie w minimalnym stopniu ucierpiała wskutek ingerencji człowieka. Południowa część gminy należy do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i porasta ją zwarty kompleks Lasów Włodawskich. Lasy te to: bory mieszane sosnowo-dębowe, dąbrowy, grądy dębowo-grabowe oraz lasy sosnowe. Z kolei część północno-zachodnia gminy leży w Zaklęsłości Sosnowickiej. Przez jej teren przebiega także Garb Włodawski - bezleśny obszar polodowcowy. Dzięki temu, że obszar gminy jest obszarem czystym ekologicznie, można tu spotkać rośliny chronione m.in. widlaka torfowego czy rosiczkę okrągłolistną. Można tu także zobaczyć siedliska bociana czarnego.

Władze gminy od wielu lat dbają o ochronę tych terenów. Dzięki ich działaniom i zaangażowaniu w ochronę środowiska naturalnego, możemy podziwiać wiele pomników przyrody, a wśród nich: jawor i lipa drobnolistna w Horostycie czy głaz narzutowy w Adampolu. Przejawem tej troski jest też rezerwat leśny Ochoża czy Dolina Włodawki oraz niekwestionowany "raj" dla wędkarzy jakim są zbiorniki retencyjne o powierzchni 280 ha położone we wsi Zahajki. Wszystko to stwarza, że teren Gminy Wyryki jest bardzo atrakcyjny pod względem rekreacyjno-turystycznym i gospodarczym. Jest wymarzonym miejscem dla wędkarzy, grzybiarzy, osób szukających ciszy i spokoju, które w bezpośrednim kontakcie z nieskażoną przyrodą pragną odpocząć, zregenerować swe siły czy odzyskać wewnętrzną równowagę.

Obok przepięknej przyrody, w Gminie Wyryki zachowało się wiele obiektów architektonicznych wartych zwiedzenia. Są to obiekty zarówno świeckie jak i sakralne, świadczące o bogatych i złożonych dziejach tego terenu. W Adampolu stoi pałac myśliwski Zamoyskich. Został on wzniesiony w latach 1923-1927 z kamiennych elementów pozostałych po spalonym pałacu Pociejów w Różance. Innym obiektem wartym zwiedzenia jest przepiękna, drewniana cerkiew prawosławna(wcześniej unicka) z XVIII wieku.Budowlą, której nie można ominąć jest późnobarokowy kościół rzymskokatolicki w Lubieniu. Także budynki mieszkalne pochodzące z początków XX wieku, czy wiatraki, których pozostało wprawdzie w pejzażu Gminy Wyryki już niewiele, są namacalnym dowodem kunsztu ciesielskiego miejscowej ludności. Miejscami mówiącymi o historii Gminy, które są wplecione w historię Polski, są cmentarze-rzymskokatolicki w Lubieniu i wiele prawosławnych, ulokowanych niemal przy każdej miejscowości. O historii terenu mówią także pomniki i obeliski przydrożne poświęcone bohaterom, którzy oddali swe życie za wolność naszej ojczyzny. Niesamowitych wrażeń dostarczą nam też kapliczki usytuowane przy wiejskich zagrodach.

We wszystkich wymienionych miejscach możemy doświadczyć swoistej lekcji historii oraz podziwiać efekty pracy miejscowych twórców ludowych, którzy dawali świadectwo swej wiary, patriotyzmu i zdolności artystycznych. Ludowe tradycje są nadal kultywowane wśród miejscowej ludności. Działają tu śpiewacze zespoły, które mają na swoim koncie wiele prestiżowych nagród zdobytych na festiwalach m.in. w Kazimierzu nad Wisłą. Można tu spotkać także kobiety, które potrafią jeszcze samodzielnie "wyprodukować" piękne narzuty, korzystając z domowych warsztatów tkackich, czy też przepięknie wyszywane i haftowane obrusy.

Na terenie Gminy Wyryki został wybudowany  wodociąg w trzynastu sołectwach. Każda miejscowość została w ostatnich latach stelefonizowana. Urząd Gminy posiada do sprzedaży wiele atrakcyjnych działek budowlanych, które mogą służyć jako działki rekreacyjne, a także i takie działki, które można wykorzystać w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub produkcji rolnej

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerniak Mateusz
Data wytworzenia informacji:
09-05-2024
Osoba wprowadzająca informację:
Czerniak Mateusz
Dodano do BIP dnia:
09-05-2024 10:14:58